Πολιτική Απορρήτου

Σχετικά με την ιστοσελίδα energy-now.gr

Η ιστοσελίδα www.energy-now.gr έχει δημιουργηθεί από Επίσημο Συνεργάτη της nrg μέσω του δικτύου New line system με σκοπό την παροχή πληροφοριών, την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες. Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, παρακαλούμε μην συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Χρήση Cookies

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) και τη Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ip address) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Πολιτική Απορρήτου - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η EnergyNow δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται Aρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες/επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην παρούσα Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ή αίτημα κλήσης στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας ως προς την ενημέρωση προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (π.χ. απόκτηση στοιχείων επικοινωνίας στα πλαίσια νόμιμης προηγούμενης συναλλαγής, προηγούμενη συναίνεση), η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί η ίδια ή / και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών ή έως ότου ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, η διακοπή επικοινωνίας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακόμα και μετά από αίτηση διαγραφής αποκλειστικά και μόνο για μελλοντικές νομικές αξιώσεις. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας, ή σε επικοινωνία με Εταιρεία μας, να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Η Energy Now δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αρµόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.