Δέσμευση νέων τιμολογίων

Τα μόνα τιμολόγια που θα φέρουν δέσμευση είναι τα Μπλέ.

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο