Απο 1η Φεβρουαρίου του 2024, τίθεται σε εφαρμογή το νέο κοινωνικό τιμολόγιο ΚΟΤ Γ.

Ποιοί  είναι οι δικαιούχοι?

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και βάσει υπολογισμών η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών που θα κάνει την αίτηση, αναμένεται να γίνει δεκτή, ενώ η έκπτωση της Kwh , θα είναι 0,10€/Kwh.

 

Οι αιτήσείς θα γίνονται μέσω του ιστότοπού ΗΔΙΚΑ 

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πολυτέκνων

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και βάσει υπολογισμών η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών που θα κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, αναμένεται να γίνει δεκτή.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί αναλυτικός οδηγός για τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για την ένταξη μιας πολύτεκνης οικογένειας στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 50.000 ευρώ.
  • Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.
  • Το παραπάνω όριο αυξάνεται, κατά 8.000 ευρώ, για οικογένεια που στη σύνθεση της περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
  • Το παραπάνω όριο αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο για πολύτεκνους και η προθεσμία για την αίτηση στην πλατφόρμα

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Γ) γίνεται με μια αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση από την 1η Φεβρουαρίου 2024, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, που θα επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα του ιστότοπου με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ, θα υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ώστε να αποδεικνύεται η πολυτεκνική τους ιδιότητα.